Onze praktijk is aangesloten bij diverse vakverenigingen:

LVNG Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen

De Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen (LVNG) is in 1989 opgericht omdat er behoefte was aan een dynamische beroepsvereniging voor therapeuten binnen de natuurlijke gezondheidszorg.

De doelstelling van de vereniging is het bevorderen en ontwikkelen van de natuurlijke gezondheidszorg in Nederland en daarnaast, het streven naar wettelijke erkenning van de natuurgeneeskundig therapeut. De LVNG onderscheidt zich van andere beroepsverenigingen omdat zij gekozen heeft voor meerdere specialismen binnen één vereniging.

SRBAG

Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg, is een registratie-instituut voor vakbekwame en goed opgeleide artsen en therapeuten in de complementaire of alternatieve zorgsector. Als je als consument een behandelaar raadpleegt die in het SRBAG-register is opgenomen, dan kun je er op rekenen dat deze betrouwbaar is, goed is opgeleid en veilig behandelt.

TBNG

Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg. Therapeuten die ingeschreven zijn in het RBNG-register en therapeuten die ingeschreven zijn in het TBNG-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TBNG). De TBNG heeft een aparte registratie voor studenten, die gedurende een bepaalde periode van hun studie patiënten/cliënten behandelen. De studenten dienen aan- en afgemeld worden door de opleider. Als u een klacht heeft over een therapeut, kunt u een klaagschrift indienen bij het College van Beroep. Dit college bestaat uit een raad van minimaal drie en maximaal vijf personen.

Heleen Furster
Natuurgeneeskunde

Oosterscheldestraat 108
4335 PL - Middelburg
heleenfurster@solcon.nl

0118-639078
Telef. bereikbaar:
Elke maandag, dinsdag en woensdag van 12.00 tot 14.00 uur.
Privacyverklaring - Website: Elloro